Tuesday, December 25, 2012

Perkongsian Ilmu


MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU MELALUI SISTEM PENDIDIKANKita biasa mendengar slogan ”Bahasa Jiwa Bangsa”, namun sejauh mana kita mengambil berat maksud yang tersurat dan tersirat dari slogan ini. Suatu fakta sejarah  yang perlu kita ingati dalam usaha memperkasa Bahasa Melayu adalah bahasa ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri dan telah terbukti sebagai bahasa yang menjadi tulang belakang pembinaan ketamadunan alam Melayu. Ia juga diangkat menjadi bahasa lingua franca (sebelum abad ke 13 lagi) di seluruh kepulauan Melayu (sebelum kedatangan Barat). Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air dan mempunyai semangat perpaduan yang teguh, wajarlah bahasa melayu ini diangkat dan dimertabatkan seperti mana konsep MBMMBI

Penyata Razak yang terbentuk mengandungi dua elemen yang penting iaitu meliputi sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk dan menyeragamkan kurikulum yang bercorak kebangsaan di mana meletakkan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah jenis umum (rendah) dan bahasa melayu wajib diajar di semua sekolah.. Rumusan cadangan penyata Razak 1956 mengemukakan cadangan penting bagi pembentukan bangsa yang bersatu padu melalui dasar pendidikan menjadi harapan masyarakat berbilang kaum. Bahasa merupakan tunggak jati diri bangsa. Bak kata pepatah hilang bahasa lenyaplah bangsa. Pepatah ini menggambarkan bahawa bahasa itu penting bagi sesuatu bangsa. Bahasa melayu mempunyai fungsi sebagai bahasa pengantar dan kepentingan yang tersendiri dalam sistem pendidikan kebangsaan.
Dalam hal ini, jika kita meninjau saranan Profesor Dr Awang Sariyan , pembudayaan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan perlu dimantapkan semula iaitu bermula daripada prasekolah hinggalah ke pengajian tinggi. Menurut beliau lagi, penegasan perlu diberi kepada usaha pembudayaan bahasa sebagai asas peneguhan tamadun bangsa Melayu dalam dua aspek iaitu:

i) Pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pemerolehan dan pengembangan ilmu, selaras dengan perancangan Jawatankuasa Pelajaran Razak 1956 yang diperkukuh Jawatankuasa Penyemak Pelajaran Rahman Talib 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 serta Akta Pendidikan 1996.

ii) Pembudayaan bahasa yang baik, teratur, santun dan mewakili budaya tinggi melalui kegiatan kokurikulum sehingga ragam bahasa tidak rasmi seperti bahasa sembang intenet dan Sunday, November 25, 2012

Belajar sambil bermain


Belajar sambil bermain
Semua kanak-kanak suka bermain kerana bermain adalah fitrah semulajadi kanak-kanak. Jesteru itu pendekatan belajar sambil bermain adalah satu kaedah yang sangat baik diaplikasikan dalam menjalani proses pembelajaran.Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan.
Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. Menurut Caplan dan Caplan 1973, main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, aktiviti fizikal yng dilakukan di dalam kelas. Melalui permainan yang melibatkan perlumbaan misalnya. 
  Mengikut Vygotsky (1967) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Perkembangan Fizikal dapat dikuasai melalui aktiviti fizikal di dalam dan di luar bilik darjah dengan menggunakan pelbagai alat permainan yang disediakan dan aktiviti pergerakan lokomotor kreatif.

Komponen Perkembangan Fizikal membolehkan murid:
i. Menguasai kemahiran motor halus untuk membantu aktiviti dalam pembelajaran
ii. Membina kemahiran pergerakan asas dan kekuatan fizikal untuk melibatkan diri dalam         aktiviti fizikal
iii. Mengamalkan cara hidup yang sihat dan selamat
iv. Membina minda yang sihat dan cerdas 
Contoh belajar sambil bermain
-permainan ketinting dengan meletakkan abjad
-permainan kad –kad huruf membentuk perkataan
-permainan dam ular tetapi diganti dengan huruf ataupun  nombor.
-membaca atau mengira dengan kaedah menyanyi
Dan banyak lagi teknik permainan yang difikirkan sesuai untuk kanak-kanak terutama murid pra sekolah dan Tahun 1 asalkan objektif pengajaran kita sebagai guru tercapai.

Thursday, November 15, 2012

MAKLUMAT PBS DAN KSSR TAHUN 1 DAN TAHUN 2

PBS KSSR TAHUN 1 DAN 2
Bermula pada tahun 2012, setiap murid KSSR (Tahun 1 dan 2) mesti mempunyai sebuah fail bagi tujuan pengurusan KSSR-PBS. Fail ini iaitu Fail Perkembangan Murid akan disimpan di sekolah sehingga murid tersebut tamat sekolah atau berpindah keluar. Berikut merupakan kandungan fail tersebut :
  1. 1.    Maklumat murid
  2. 2.    Pelaporan penyataan formatif tahun 1-6.
  3. 3.    Pelaporan penyataan sumatif tahun 1-6.
  4. 4.    Sijil / dokumen penghargaan, pengiktirafan pencapaian dan penglibatan murid.
  5. 5.    Evidens-evidens murid pada tahun semasa.
Evidens-evidens murid akan disimpan di dalam fail tersebut dan akan dipulangkan kepada murid / ibu bapa/ penjaga pada akhir setiap semester. Evidens-evidens ini merupakan instrumen murid di mana setiap pencapaian akan direkod dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)Murid tahun 1 dan 2 tidak ada ujian bulanan dan peperiksaan pertengahan tahun serta akhir tahun.  Murid tersebut dinilai menggunakan instrumen PBS mengikut setiap mata pelajaran. Keputusan pencapaian murid tahun 1 dan 2 berpandukan band iaitu:
BAND                 STANDARD
6                          Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
5                          Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
4                          Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
3                          Tahu, Faham dan Boleh Buat
2                          Tahu dan Faham
1                          Tahu

Di Band 1, murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.

Di Band 2, murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau
menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Di Band 3, murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

Di Band 4, murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, seperti tertib atau
melaksanakan sesuatu mengikut prosedur dan secara sistematik.

Di Band 5, murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab pada situasi baru,
dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

Dan akhir sekali, di Band 6, murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif,
mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran
dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan
maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara
tekal.

APA ITU KSSR

Mungkin ada sebilangan daripada ibubapa terutamanya ibubapa yang mana anak-anak mendaftar bagi tahun 1  ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang apa yang diperkatakan dengan KSSR. Kerana generasi ini adalah generasi pertama yang akan menggunakan KSSR mengantikan KBSR yang telah digunapakai hampir 3 dekad yang lalu. Jadi disini, kami warga sekolah akan cuba menerangkan serba sedikit mengenai apa yang diikatan dengan KSSR.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Latar Belakang

1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :
• Pembangunan modal insan
• Penghasilan pelajar celik minda
• Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
• Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.

2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:
• Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
• Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

3. Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.


KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH
• Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)
• Berasaskan Prinsip KBSR:
- Pendekatan bersepadu
- Perkembangan individu secara menyeluruh
- Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
- Pendidikan seumur hidupKURIKULUM BERASASKAN STANDARD

Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Mengapa Standard?
• Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .

SALAM PERKENALAN

Salam kasih sayang khusus kepada pengunjung blogs "hayati bidin skkd"...
segala isi kandungan dibenarkan di kongsi bersamasama. dihalalkan.. jika artikal dan penulisan adalah hasil penulisan saya sendiri, saya harap nak copy n paste masukkanlah nama blogs ini agar org lain kenali kewujudan blogs yg serba kurang ini.. terima kasih sebab tolong menyebarkan blogs ini dan sama2 kita berkongsi ilmu.. yang baik datang dari Allah dan yg kurang itu adalah dtg dari kelemahan saya sndiri... Yati